Home

Vnitřní pravidla služby

Vnitřní pravidla služby, na základě nichž je služba poskytována.

 

Vnitřní pravidla služby

1. Klient využívá službu TSP ve stanovené provozní době.

2. Klient přichází na dohodnuté setkání s pracovníkem ve sjednaný den a čas.

3. Klienti vcházejí do kanceláře TSP jednotlivě v pořadí, v jakém přišli.

4. Doba jednoho jednání s klientem nepřesahuje zpravidla 45 minut.

5. Klient respektuje soukromí jiného klienta v kanceláři TSP a nezasahuje do jeho rozhovoru s pracovníkem.

6. Pracovník neposkytuje službu agresivnímu klientovi.

7. Pracovník neposkytuje službu klientovi pod vlivem návykové látky.

8. Pracovník neposkytuje službu v domácnosti, kde je nebezpečné zvíře (např. pes).

9. Pracovník neposkytuje službu v domácnosti, popř. lokalitě, kde je znám výskyt nějaké nemoci (svrab, prasečí chřipka, žloutenka, apod.).

10. Klient nevyužívá telefon, fax a internet TSP k vyřizování soukromých záležitostí (př. rodina).

11. Klient nevyužívá telefon TSP k volání na místní linky v záležitostech, které si může vyřídit osobně (např. odbory MěÚ – zjišťování výše dluhů, ÚP – zjišťování odeslání dávek, škola - omluvenky, RK – hlášení závad apod.).

12. Klient aktivně řeší svou situaci.

13. Pracovník nepůjčuje klientovi peníze.

14. Klient nezůstává v kanceláři TSP sám.

15. Pracovník neposkytuje klientovi pomoc s vyřizováním půjček.

 

Aktualizováno (Pátek, 05 Únor 2016 11:19)

 
Přihlášení
Přístupy

Počet návštěv:

Dnes

Celkem

Aktuálně přihlášeni
Právě připojeni - hostů: 9