Home

Veřejný závazek služby

Veřejný závazek poskytované sociální služby

Poslání

Terénní sociální práce poskytuje pomoc při vyřizování běžných záležitostí zejména v oblasti financí, bydlení a zaměstnání; napomáhá upevňovat a rozvíjet sociální dovednosti. Cílem spolupráce je udržení nebo zlepšení životní situace uživatele.

Služba staví na aktivním přístupu uživatele při řešení jeho situace, po tuto dobu jej provází, rozvíjí jeho samostatnost a zodpovědnost za jeho život.

Služba je poskytována na území města Vsetína formou terénní práce v přirozeném prostředí klienta (domácnost apod.) nebo v kanceláři.

 

Cílová skupina

Terénní sociální práce Města Vsetín je určena lidem starším 15 let, kteří se z důvodu chudoby, nezaměstnanosti, nízké kvalifikace, etnického původu, místa bydliště nebo nedostatku sociálních dovedností nachází v obtížné životní situaci nebo jim taková situace hrozí. 

 

Zásady poskytování sociální služby

 Terénní sociální práce je založena na těchto zásadách:

    1) zdarma - za využívání služby se neplatí

    2) přirozené prostředí klientů – v prostředí, se klient cítí „doma“, bezpečně, „ve svém“.

    3) rovný přístup - vůči všem klientům uplatňuje pracovník stejný profesionální přístup, neznevýhodňuje žádného klienta

   4) mlčenlivost pracovník je vzhledem k informacím, které mu uživatel sdělí, vázán mlčenlivostí. Bez jeho souhlasu je neposkytuje nikomu jinému.

 

Kapacita sociální služby

Okamžitá kapacita jsou 3 kontakty.

Celková kapacita je 55 klientů s individuálním plánem.

 

 

Aktualizováno (Úterý, 19 Duben 2016 09:08)

 
Přihlášení
Přístupy

Počet návštěv:

Dnes

Celkem

Aktuálně přihlášeni
Právě připojeni - hostů: 8