Vnitřní pravidla služby

Vnitřní pravidla služby, na základě nichž je služba poskytována.

 

Vnitřní pravidla služby

1. Klient využívá službu TSP ve stanovené provozní době.

2. Klient přichází na dohodnuté setkání s pracovníkem ve sjednaný den a čas.

3. Klienti vcházejí do kanceláře TSP jednotlivě v pořadí, v jakém přišli.

4. Doba jednoho jednání s klientem nepřesahuje zpravidla 45 minut.

5. Klient respektuje soukromí jiného klienta v kanceláři TSP a nezasahuje do jeho rozhovoru s pracovníkem.

6. Pracovník neposkytuje službu agresivnímu klientovi.

7. Pracovník neposkytuje službu klientovi pod vlivem návykové látky.

8. Pracovník neposkytuje službu v domácnosti, kde je nebezpečné zvíře (např. pes).

9. Pracovník neposkytuje službu v domácnosti, popř. lokalitě, kde je znám výskyt nějaké nemoci (svrab, prasečí chřipka, žloutenka, apod.).

10. Klient nevyužívá telefon, fax a internet TSP k vyřizování soukromých záležitostí (př. rodina).

11. Klient nevyužívá telefon TSP k volání na místní linky v záležitostech, které si může vyřídit osobně (např. odbory MěÚ – zjišťování výše dluhů, ÚP – zjišťování odeslání dávek, škola - omluvenky, RK – hlášení závad apod.).

12. Klient aktivně řeší svou situaci.

13. Pracovník nepůjčuje klientovi peníze.

14. Klient nezůstává v kanceláři TSP sám.

15. Pracovník neposkytuje klientovi pomoc s vyřizováním půjček.

 

Aktualizováno (Pátek, 05 Únor 2016 11:19)